Моніторінг роботи викладачів

- розділ системи "Освітній портал КНУ", що дозволяє для кожного викладача оперативно відображати:

наукову роботу - через перелік публікацій та посилань на них  у профілі GoodleАкадемія;

методичну роботу - через ступінь наповнення методичних комплексів дисциплін, доручених викладачеві в поточному навчальному році.

Інформація розподілена по кафедрам

Гірничий факультет

Кафедра підземної розробки родовищ корисних копалин 

Кафедра відкритих гірничих робіт  

Кафедра маркшейдерії

Кафедра рудникової аерології та охорони праці 

Кафедра будівельних геотехнологій 

Кафедра збагачення корисних копалин і хімії 

Геолого-екологічний факультет

Кафедра геології та прикладної мінералогії  

Кафедра екології  

Кафедра геодезії та землеустрою  

Факультет інформаційних технологій

Кафедра моделювання і програмного забезпечення 

Кафедра інформатики, автоматики і систем управління 

Кафедра комп'ютерних систем та мереж 

Кафедра економічної кібернетики і управління проектами 

Кафедра інженерної педагогіки та мовної підготовки 

Кафедра іноземних мов 

Механіко-машинобудівний факультет

Кафедра технології машинобудування

Кафедра прикладної механіки та загальноінженерних дисциплін 

Кафедра гірничих маших та обладнання 

Будівельний факультет

Кафедра промислового, цивільного і міського будівництва 

Кафедра технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій 

Кафедра теплогазoводопостачання, водовідведення і вентиляції 

Електротехнічний факультет

Кафедра автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті 

Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту 

Кафедра електромеханіки 

Кафедра теплоенергетики 

Кафедра фізики  

Факультет рудопідготовки та обробки металів

Кафедра вищої математики  

Кафедра філософії і соціальних наук 

Кафедра металургії чорних металів і ливарного виробництва 

Транспортний факультет

Кафедра фізичного виховання

Кафедра автомобільного транспорту 

Кафедра підйомно-транспортних машин 

Факультет економіки та управління бізнесом

Кафедра фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку 

Кафедра обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування  

Кафедра економіки, організації та управління підприємствами  

Кафедра менеджменту і адміністрування

------------------------------------------------

Результати наукової діяльності 

Електронні архіви України

ELibrary at KDPU

http://ir.kneu.edu.ua:8080/

Остання зміна: середа, 7 червень 2017 12:56